Contact

Een schat aan ervaring

Meedoen & Meepraten

Ervaringsdeskundigheid bij Sherpa in 20 ontmoetingen.

Voor Sherpa is ervaringsdeskundigheid belangrijk.
Het heeft een plek heeft gekregen in de plannen voor Sherpa voor de komende jaren.
Sherpa wil nog meer werken met ervaringsdeskundigen en ze opleiden.
Cliënten en óók verwanten.
Mooie plannen!

Sherpa heeft een boekje uitgebracht.
Om meer bekendheid te geven aan ervaringsdeskundigheid.
In het boekje staan persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundige cliënten, verwanten en andere betrokkenen.

Het boekje is geschreven door Anneke Ellerbroek.
Anneke is pas geleden met pensioen gegaan.
Bijna 40 jaar werkte ze bij Eemeroord-Sherpa.
Onder andere bij de afdeling kwaliteit.

Het boekje laat mooi zien waar Sherpa voor staat en naar toe wil.

Je kunt het hier lezen: Een schat aan ervaring

Veel leesplezier!

Lees meer over ervaringsdeskundigheid bij Sherpa: