Contact

Strenge lockdown voor Nederland

Coronanieuws

Gisteren kondigde premier Rutte een strenge lockdown aan voor Nederland. Een noodzakelijke boodschap doordat het aantal coronabesmettingen dagelijks oploopt. Maar ook een boodschap die op veel mensen en bedrijven een grote impact zal hebben. We hadden allemaal gehoopt dat deze maatregelen, zeker tijdens de feestdagen, niet nodig waren geweest. Juist nu we hoop en uitzicht hebben op een veilig en betrouwbaar vaccin valt de strenge lockdown ons allemaal zwaar. We hebben in het afgelopen jaar samen laten zien dat “de Veerkracht van Sherpa” diep in ons DNA zit. Dat geeft ons vertrouwen dat we er ook in de komende weken voor elkaar zijn en samen volhouden! Voor cliënten en collega’s.

Algemeen

Het lijkt ons goed om te benadrukken dat er voor de zorg een sectorspecifieke uitzondering blijft gelden. Dat betekent dat er voor Sherpa niet heel veel verandert. We blijven streven om de ondersteuning van cliënten zo normaal mogelijk voort te zetten. Dat betekent dat er niets verandert voor wat betreft de groepsgrootte en kunnen woningen met de eigen groep zich binnen en buiten bewegen. Ook betekent dit dat de dagbesteding, het kinderdagcentrum, ambulante zorg, zorg inzake de Jeugdwet, WMO en WLZ uitgezonderd zijn van de maatregelen met betrekking tot scholen en kinderopvang. Dit geldt ook voor het vervoer. Er zijn een paar kleine wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen. Deze staan hieronder beschreven.

Bezoek

Met de nieuwe maatregelen van de RIVM mogen er in plaats van 3 bezoekers nu maximaal 2 bezoekers op hetzelfde moment in een woning aanwezig zijn. Dat betekent dat het plannen van bezoek van ouders of verwanten extra aandacht vraagt.

Uitzondering met Kerst
Alleen tijdens de kerstdagen, op 24, 25 en 26 december mag het aantal bezoekers verruimd worden van maximaal 2 naar maximaal 3.

Extra aandacht bezoek/logeren

Sherpa wil ouders en verwanten, in een brief die deze week verstuurd zal worden, dringend verzoeken om het bezoek of logeren te beperken tot het vaste gezin of huishouden en tijdens dat bezoek geen externe bezoekers uit te nodigen. Ook is het ‘stapelen’ van bezoek (vandaag 2 bezoekers en morgen weer 2 anderen) niet wenselijk. Na het bezoek of logeren komt de cliënt immers weer thuis in een woning met kwetsbare mede-cliënten.Tegelijkertijd is het belangrijk dat we ook oog en aandacht houden voor cliënten die eenzaam zijn en juist nu extra ondersteuning nodig hebben.

Sluiten van winkels en bepaalde diensten

De volgende winkels en diensten moeten tot 19 januari sluiten:De kapper, het zwembad voor externen, masseuse, pedicure (niet medisch) en de kringloopwinkels voor externe bezoekers. Externe sportbegeleiders mogen, als zij één of meer cliënten buiten begeleiden bij sportactiviteiten dit doen onder de uitzondering van onze zorg.

Algemene hygiëne maatregelen

We kunnen het niet genoeg benadrukken dat het belangrijk blijft om de algemene hygiëne maatregelen te hanteren. Was je handen regelmatig, houd 1,5 meter afstand (tenzij je werk dit niet toelaat), blijf bij klachten thuis en laat je direct testen. Ook tijdens de feestdagen!

Lees meer over het coronavirus