Contact

Update vaccinaties

Coronanieuws

Het nieuwe jaar is begonnen. We hopen met de komst van de vaccins snel het ‘normale’ leven op te pakken. Voorlopig moeten we nog samen volhouden in onze strijd tegen het coronavirus. In dit nieuwsbericht vertellen we jullie meer over de vaccinaties.

Wijzigingen in vaccinatiebeleid

Het ministerie van VWS heeft de volgorde van vaccineren gewijzigd om 2 redenen:

  1. De zorgelijke situatie in de acute zorg. Daarom wordt de groep van onder andere zorgmedewerkers van de IC en corona-afdelingen en ambulancemedewerkers eerder gevaccineerd.
  2. De vaccins Pfizer/BioNtech en Moderna blijken boven verwachting goed te werken bij ouderen en kwetsbare mensen. De Gezondheidsraad heeft daarom aangegeven om deze groep eerst te vaccineren.

Omdat het Pfizer/BioNtech vaccin goed werkt bij kwetsbare mensen heeft het RIVM onderzocht of dit vaccin kan worden ontdooid en omgepakt voor instellingen met een eigen medische dienst. Dat blijkt zo te zijn. Wel moeten de injecties binnen 48 worden toegediend. De Gezondheidsraad adviseert om deze groep cliënten snel te vaccineren. Dat betekent dat het vaccineren van cliënten in Woonwijk Eemeroord dus eigenlijk eerder zal gebeuren dan verwacht.

Daarom hebben we bij het vaccineren te maken hebben met 2 groepen cliënten:

  • Groep 1: Cliënten die wonen op de Woonwijk Eemeroord
    Deze cliënten krijgen medische zorg van de artsen van het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg van Sherpa.
  • Groep 2: Cliënten die buiten de Woonwijk Eemeroord wonen
    Deze cliënten krijgen huisartsenzorg van hun eigen huisarts in de wijk

Wat betekent deze wijziging in beleid voor de cliënten in Woonwijk Eemeroord

Zoals het er nu uitziet zal Sherpa begin februari gaan starten met het vaccineren van de cliënten die wonen in de Woonwijk Eemeroord.

Wat betekent deze wijziging in beleid voor de cliënten buiten Woonwijk Eemeroord

Cliënten die bij Sherpa wonen (maar niet in de Woonwijk Eemeroord) en een eigen huisarts hebben, krijgen de uitnodiging voor vaccinatie van hun eigen huisarts. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en met welk vaccin deze groep cliënten gevaccineerd kan worden. Zodra wij hier meer over horen zullen wij jullie daar over informeren.

Vaccinatie medewerkers

De wijziging van het beleid betekent ook dat de medewerkers van onze sector wat later aan de beurt zijn om te vaccineren. Zodra de startdatum voor vaccinaties bekend is gemaakt door het ministerie van VWS, krijgen de medewerkers die voor vaccinatie in aanmerking komen een uitnodigingsbrief.

We weten nog niet welk vaccin (Pfizer/BioNtech, Moderna of AstraZeneca) gebruikt zal worden voor de vaccinatie van medewerkers. Dit heeft te maken met de voorraad en levering van de vaccins. Daarbij merken we op dat Moderna sinds 6 januari is goedgekeurd en AstraZeneca nog door de EMA goedgekeurd moet worden.

Tot slot

Het is vervelend dat de definitieve planning nog niet helemaal duidelijk is. We hopen dat wij spoedig kunnen gaan starten met vaccineren omwille van de veiligheid van onze cliënten en om te voorkomen dat zij besmet raken met het virus. Wij doen onze uiterste best om iedereen goed op de hoogte te houden.

Meer informatie en vragen stellen

Bij vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met jouw contactpersoon op de locatie of jouw manager.