Contact

Autismeteam

Woon jij zelfstandig of nog bij je familie en heb je autisme? Dan heb je misschien behoefte aan extra begeleiding. Het Autismeteam van Sherpa is er speciaal voor volwassenen met of zonder verstandelijke beperking, die in het dagelijkse leven beperkingen ervaren door hun autismespectrumstoornis (ASS). We kunnen jou thuis coachen en begeleiden, in elke fase van jouw leven.

Voorbeelden van autismebegeleiding:

  • Leren hoe autisme werkt voor jou in het leven
  • Leren omgaan met jouw autisme (psycho-educatie)
  • Overzicht over het dagelijks leven krijgen en of behouden
  • Het huishouden plannen en doen
  • Zelf jouw administratie doen
  • Jouw vrije tijd plannen en invullen
  • Werk, school of een andere invulling van jouw dag
  • Gezond leven
  • Het coachen van de mensen om jou heen, bijvoorbeeld zodat zij weten hoe zij jou het beste kunnen helpen
  • Sociale contacten (nieuwe contacten opdoen en bestaande contacten houden)

Samen op zoek naar jouw kwaliteiten

Waar heb jij hulp bij nodig? Dat ontdekken we samen. Samen gaan we op zoek naar jouw unieke kwaliteiten en krachten. We praten hierover en we gaan dingen doen. Het doel van onze begeleiding is, dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Het Autismeteam bestaat uit ervaren ambulant begeleiders die zijn gespecialiseerd in autisme.

Doorstromen naar een woonlocatie

Je kunt ook doorstromen naar een woonlocatie. Dat kan een woning van Sherpa zijn. Ook zijn er twee ouderinitiatieven voor mensen met autisme. Een ouderinitiatief is een kleinschalige woonvorm, opgezet door ouders. Sherpa begeleidt hier de bewoners, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Sherpa biedt ook ondersteuning bij ouderinitiatieven. Meer weten?