Contact

Begeleiding op school

Heb jij extra begeleiding nodig op school? Sherpa is er voor kinderen in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. We helpen je tijdelijk of structureel.

Ondersteuning in de klas

Jij krijgt de ondersteuning die je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke verzorging, gedrag en sociale interactie. We maken hierover afspraken met jouw ouders en jouw leraar of lerares. Soms praten we ook met de gemeente. Samen bepalen we aan welke doelen we gaan werken.

Goede samenwerking

De medewerkers van ons Scholenteam werken in de klas. Als dat nodig is, begeleiden we je ook buiten de klas. We werken nauw samen met de klassenteams en de leerkracht. Samen zorgen we ervoor dat jij goede begeleiding en passend onderwijs krijgt, zodat jij optimaal van het onderwijs kunt profiteren.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Sherpa biedt ook gezinsondersteuning. Ga naar: