Contact

Vaccinaties

Bij Sherpa vinden wij de veiligheid en bescherming van cliënten en medewerkers belangrijk.
Wanneer er straks een veilig en goedgekeurd vaccin beschikbaar is streven we ernaar dat zoveel mogelijk medewerkers en cliënten zich laten vaccineren. Vaccinatie maakt het ook weer mogelijk om het gewone leven weer op te pakken. Dat is waar we allemaal weer naar verlangen.

Wijzigingen in vaccinatiebeleid

In de afgelopen week heeft het ministerie van VWS wijzigingen aangebracht in de volgorde van vaccineren. Dit hebben zij gedaan om de volgende redenen:

  • De zorgelijke situatie in de acute zorg heeft eraan bijgedragen dat er prioriteit is gegeven om deze groep van onder andere zorgmedewerkers van de IC en corona-afdelingen en ambulancemedewerkers eerder te vaccineren dan gepland.
  • De vaccins Pfizer/BioNtech en Moderna blijken boven verwachting goed te werken bij ouderen en kwetsbare mensen. De Gezondheidsraad heeft daarom aangegeven om deze groep eerst te vaccineren.

Omdat het Pfizer/BioNtech vaccin goed werkt bij kwetsbare mensen heeft het RIVM onderzocht of dit vaccin kan worden ontdooid en omgepakt voor instellingen met een eigen medische dienst. Dat blijkt zo te zijn. Wel moeten de injecties binnen 48 worden toegediend. De Gezondheidsraad adviseert om deze groep cliënten snel te vaccineren. Dat betekent dat het vaccineren van cliënten in Woonwijk Eemeroord dus eigenlijk eerder zal gebeuren dan verwacht.

Dit alles betekent dat we hebben op dit moment te maken met 2 groepen cliënten:

Groep 1:
Cliënten die wonen op de Woonwijk Eemeroord
Deze cliënten krijgen medische zorg van de artsen van het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg van Sherpa. Uitzondering: er zijn cliënten in Woonwijk Eemeroord met een externe huisarts. Deze cliënten worden in principe niet door ons uitgenodigd, maar we gaan kijken of er maatwerk mogelijk is.

Groep 2:
Cliënten die buiten de Woonwijk Eemeroord wonen
Deze cliënten krijgen huisartsenzorg van hun eigen huisarts in de wijk

Wat betekent deze wijziging in beleid voor de cliënten in Woonwijk Eemeroord

Zoals het er nu uitziet zal Sherpa begin februari gaan starten met het vaccineren van de cliënten die wonen in de Woonwijk Eemeroord.

Wat betekent deze wijziging in beleid voor de cliënten buiten Woonwijk Eemeroord
Cliënten die bij Sherpa wonen (maar niet in de Woonwijk Eemeroord) en een eigen huisarts hebben, krijgen de uitnodiging voor vaccinatie van hun eigen huisarts. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en met welk vaccin deze groep cliënten gevaccineerd kan worden. Zodra wij hier meer over horen zullen wij jullie daar over informeren.

Vaccinatie medewerkers
De wijziging van het beleid betekent ook dat de medewerkers van onze sector wat later aan de beurt zijn om te vaccineren. Zodra de startdatum voor vaccinaties bekend is gemaakt door het ministerie van VWS, krijgen de medewerkers die voor vaccinatie in aanmerking komen een uitnodigingsbrief.

We weten nog niet welk vaccin (Pfizer/BioNtech, Moderna of AstraZeneca) gebruikt zal worden voor de vaccinatie van medewerkers. Dit heeft te maken met de voorraad en levering van de vaccins. Daarbij merken we op dat Moderna sinds 6 januari is goedgekeurd en AstraZeneca nog door de EMA goedgekeurd moet worden.

Informeren

Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen, cliënten, medewerkers, ouders en verwanten, de mogelijkheid hebben om zich goed te laten informeren over het vaccin en het proces rondom vaccinatie. Het maken van een keuze om je wel of niet te laten vaccineren is voor iedereen een persoonlijk proces. We hebben te maken met allerlei meningen en ideeën rond het vaccineren. Waar de een niet twijfelt om zich te laten vaccineren, een ander er principieel op tegen is wil een derde eerst even afwachten tot er meer bekend is over het vaccin. Vanuit Sherpa willen we alle betrokkenen alle ruimte en ondersteuning bieden die in dit proces helpend kunnen zijn. Dit doen wij door zo veel mogelijk informatie te delen en met betrokkenen in gesprek te gaan.

Websites

Link Rijksoverheid met informatie over vaccins
Link RIVM met informatie over vaccins
Link VGN met Informatie over corona

Expertvideo's

Feiten en fabels van het corona vaccin

Veel gestelde vragen

Vragen en antwoorden over vaccinatie
Vragen en antwoorden specifiek over het Pfizer/BioNtech vaccin vindt u hier

Lees het laatste nieuws over vaccinaties ook hier

Meer nieuws over het coronavirus en vaccinatie bij Sherpa