Contact

Bijzondere spreekuren

Binnen het Gezondheidscentrum zijn er verschillende bijzondere spreekuren. De belangrijkste zijn het specialistenspreekuur en het specifieke spreekuur.

Het specialistenspreekuur

Naast de huisarts houdt ook een aantal specialisten spreekuur op het Gezondheidscentrum. Je kunt dan spreken met de neuroloog / epileptoloog, psychiater, huidarts of arts verstandelijk gehandicapten. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of gedragskundige.

Het specifieke spreekuur

Het Gezondheidscentrum heeft specifieke (verpleegkundige) spreekuren voor:

  • Obstipatie
  • Oorproblematiek (uitspuiten, e.d.)
  • COPD (longspreekuur)
  • Diabetes
  • Psychopharmaca (medicamenten die werking hebben op het psychisch welbevinden)