Contact

Bijzondere Tandheelkunde

De tandheelkundige zorg aan cliënten van Sherpa, Amerpoort en collega-instellingen wordt verzorgd door de 3 tandartsen, 1 mondhygiëniste en 2 tandartsassistentes. De praktijk is alleen toegankelijk voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet in een algemene praktijk behandeld kunnen worden vanwege hun beperking. Als de situatie daarom vraagt, kan de cliënt onder (algehele) narcose worden behandeld.

Acute pijnklacht

Hoe te handelen bij een acute pijnklacht ’s avonds of in het weekend?

Deze spoedopvang is alleen voor cliënten van de tandartspraktijk:
U kunt contact opnemen met de thuiszorgverpleegkundige (TVP) op telefoonnummer 035 – 64 63 132. Dan volgt een keuzemenu: kies 1 (de spoedlijn, ook voor de tandarts). De TVP verzamelt alle informatie over de pijnklacht van de cliënt. De cliënt heeft bijvoorbeeld pijn, een trauma, een (na)bloeding of een dikke wang.

De TVP neemt daarna, voor overleg contact op met een van de tandartsen van Sherpa. Als na dit overleg blijkt dat behandeling niet tot de volgende dag of tot na het weekeinde kan wachten zal de TVP direct contact opnemen met de Mondzorgpoli in Amsterdam voor het maken van een afspraak t.b.v. een spoedbehandeling. U hoort van de TVP hoe laat u daar verwacht wordt.

Praktische zaken

Het adres van de Mondzorgpoli:
MC Slotervaartziekenhuis, afdeling Spoedeisende hulp
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
020 – 723 48 48
Reistijd per auto ongeveer 30-45 minuten uur vanaf de Berkelstraat. Er zijn voldoende parkeerplaatsen en het is een rolstoelvriendelijk gebouw.

Cliënt is Wlz-verzekerd voor tandheelkunde (en woont bij Sherpa of Amerpoort):
U wordt verzocht mee te nemen:

  • de meest actuele medicijnenlijst, ID en het verzekeringspasje.
  • ook wordt u verzocht de behandelend tandarts zo nodig te informeren over de meest actuele gezondheidssituatie.

Of:

Cliënt is verzekerd bij een zorgverzekering.
U wordt verzocht mee te nemen:

  • de meest actuele medicijnenlijst, ID en het verzekeringspasje.
  • ook wordt u verzocht de behandelend tandarts zo nodig te informeren over de meest actuele gezondheidssituatie.

Houdt u er wel rekening mee dat ter plekke een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit kan contant of per pin. De eigen bijdrage kan variëren van € 40.- tot € 250.-. Dit is exclusief een toeslag van € 21.- i.v.m. behandeling gedurende de avond, nacht of tijdens het weekeinde. De kosten van spoedeisende hulp worden niet gedekt door de basisverzekering. Vanuit een aanvullende verzekering, indien de cliënt die heeft, zou de spoedeisende hulp eventueel vergoed kunnen worden tot een maximum bedrag.

Om uit te printen: Informatie over de tandartspraktijk en over hoe te handelen bij acute pijn ‘s avonds of in het weekend (PDF)

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.