Contact

Expertisecentrum Sherpa

Bij het Expertisecentrum Sherpa werken bijna honderd deskundigen, met verschillende specialismen. Zo zijn er therapeuten, voedingsdeskundigen en bewegingsagogen. Zij richten zich op de lichamelijke gezondheid van de cliënten. Er is ook een groep behandelaars die zich richt op welbevinden en geestelijke gezondheid. Denk daarbij aan psychologen, pedagogen, gedragskundigen en therapeuten. Er zijn korte lijnen naar (AVG) artsen, neurologen en de psychiater. Het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg is ook onderdeel van het Expertisecentrum (eveneens bij Amerpoort).

Het Expertisecentrum heeft veel specialistische kennis en ervaring in huis

De professionals van het Expertisecentrum hebben hun kennis gebundeld in specialistische teams. Deze richten zich elk op hun eigen aandachtsgebied. Denk aan gezonde levensstijl, dementie of communicatie. Zo kunnen zij advies, begeleiding en behandeling op maat bieden. De medewerkers van het Expertisecentrum hebben een belangrijke taak in de scholing van medewerkers en het ontwikkelen van inhoudelijk beleid.

Werkwijze

Allereerst wordt de vraag in kaart gebracht. Dat begint met een intake, daarna maken we een plan voor aanvullend onderzoek en diagnostiek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek krijgt de cliënt een advies voor het type begeleiding of behandeling. Deze adviezen krijgen hun plek in het ondersteuningsplan.

Aanmelden

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Expertisecentrum is een indicatie nodig. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot onze zorgbemiddelaars. Zij kunnen u verder helpen en de aanmelding verzorgen.

BIG-registratie

Door een wijziging in de wet BIG moeten de BIG-nummers van BIG-geregistreerde zorgverleners actief bekend worden gemaakt.

Overzicht BIG-registraties Expertisecentrum