Contact

Gezondheidscentrum

Het Gezondheidscentrum is te vinden op de Zandheuvelweg in Baarn. Het biedt eerstelijns gezondheidszorg aan bewoners van Sherpa en Amerpoort in Woonwijk Eemeroord en op locatie Nieuwenoord. Dit gebeurt volgens het huisartsenmodel. Aan het Gezondheidscentrum zijn artsen, verpleegkundigen en diverse specialisten verbonden. Het Gezondheidscentrum beschikt ook over een tandartsenpraktijk en een specialistisch behandelcentrum.

De voordelen

  • Ruime ervaring met mensen met een verstandelijke beperking.
  • Korte lijnen tussen begeleiders, verwanten en medewerkers van het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg.
  • Aanwezigheid van een arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
  • Spreekuren van diverse specialisten (neuroloog, psychiater).
  • Spreekuren van diverse specialistisch verpleegkundigen (o.a. epilepsie, diabetes).
  • Buiten kantoortijden aanwezigheid van verpleegkundigen voor spoedeisende problemen.

Kwaliteitsborging

De wet BIG en de Kwaliteitswet bieden een kader voor het bieden van verantwoorde zorg.
Sherpa en Amerpoort vinden het belangrijk dat alle medewerkers die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren daar bevoegd en bekwaam voor zijn.

BIG-registratie

In onderstaande lijst staan de registratienummers van de BIG-geregistreerde zorgverleners werkzaam bij het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg.

Overzicht BIG-registraties Gezondheidscentrum Sherpa

Belangrijke telefoonnummers:

  • Medisch secretariaat: 035 – 646 37 60
  • Verpleegkundigen (24 uur per dag): 035 – 646 31 32
  • Tandartsenpraktijk: 035 – 646 3750
  • Thuiszorgwinkel (locatie Nieuwenoord, Amerpoort): 035 – 647 52 42

Het bezoekadres van het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg is Berkelstraat 2, 3744 NA in Baarn.