Contact

Multidimensionele familietherapeut (MDFT)

Heb jij te maken met een jongere met (meervoudig) probleemgedrag? Of ben je zelf zo’n jongere? Een lastige situatie, want waar doe je verstandig aan? Bij Sherpa werkt een MDFT-therapeut. MDFT staat voor MultiDimensionele FamilieTherapie. De therapeut werkt intensief samen met jou en met jouw ouders aan verandering. Samen pakken we problemen aan!

Wat is MDFT?

Multidimensionale familietherapie is een succesvol en erkend behandelprogramma voor jongeren met probleemgedrag tussen de 12 en 23 jaar. Het programma gaat ervan uit dat het probleemgedrag meerdere oorzaken heeft. Het programma richt zich op vier domeinen: de jongere zelf, de ouders, het gezin en het sociale systeem van vrienden, school, werk en vrijetijd. Dit systeem is belangrijk, omdat jongeren in hun doen en laten worden bepaald door meerdere invloeden uit hun omgeving.

De therapeut werkt niet alleen aan verandering bij de jongere, maar ook bij de overige leden van het gezin. Ouders zijn heel belangrijk voor een goede ontwikkeling van hun zoon /dochter. Ook gaat de therapeut het belang van de jongere behartigen op school of werk en zoeken naar gezonde relaties met leeftijdsgenoten.

Herstel van de band tussen jouw en jouw ouders

Bij deze therapie ligt de focus op herstel van de band tussen jou en jouw ouder(s). Voor deze therapie is het dus heel belangrijk dat er nog sprake is van een gezinsband.

Effectief bij een combinatie van problemen

MDFT is inzetbaar bij een combinatie van problemen. Denk aan onder meer spijbelen, weglopen, overmatig drug- en alcoholgebruik en crimineel en ander antisociaal gedrag. Dit kan samengaan met een psychische stoornis of een gedragsstoornis, of met een lichte verstandelijke beperking. Zeker bij meerdere problemen of stoornissen is MDFT een goede behandelmethode.

Zo werkt het

Gaat het om een jongere zonder verstandelijke beperking? Dan duurt het behandelprogramma gemiddeld 9 tot 6 maanden. Bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking duurt de behandeling gemiddeld 9 tot 12 maanden. De therapeut heeft enkele keren per week contact met jou en jouw ouders. En eventueel met andere belangrijke mensen om je heen. De gesprekken vinden plaats bij jou thuis of bij Sherpa in Hilversum.

Een MDFT-behandeling bestaat uit drie fasen:

  1. De basis voor verandering
    De jongere, de ouders en de therapeut leren elkaar kennen en vertrouwen. Als basis voor verandering. Deze fase eindigt met een behandelplan met doelen per domein.
  2. Werken aan verandering binnen de vier domeinen
    Onze therapeut ondersteunt het gezin bij het ontdekken van manieren die helpen bij het veranderen van gedrag en het verminderen van problemen. De gezinsleden leren hoe ze elkaar hierbij kunnen ondersteunen. Per domein worden de doelen geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
  3. Vasthouden en voortzetten van de veranderingen
    De therapeut bekijkt hoe de jongere en zijn omgeving de positieve verandering kunnen vasthouden en versterken. Ook leert de therapeut hoe de jongere en zijn omgeving kunnen omgaan met een eventuele terugval of een nieuw probleem. Belangrijk hiervoor zijn ook goede overdracht en nazorg.

Kijk ook op de website van Stichting Jeugdinterventie (SJI).

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.