Contact

Specialistische teams

Bij Sherpa krijg jij de ondersteuning die jij nodig hebt. Onze specialisten hebben veel kennis. Zij werken samen in teams. Want samen weten we nóg veel meer. We hebben teams over allerlei onderwerpen. Deze teams helpen jou. En ze adviseren de mensen om jou heen.

Bij het Expertisecentrum Sherpa werken allerlei specialisten. Zij werken met elkaar samen rondom allerlei belangrijke thema’s. Zo’n team stelt behandelplannen op voor cliënten. Ook geven ze scholing, ondersteuning en adviezen. Zowel aan de cliënten zelf als aan familie en ondersteuners op de woning, de dagbesteding of het werk. Een specialistisch team kan bijvoorbeeld bestaan uit een arts of verpleegkundige, een gedragskundige en een therapeut.

De specialistische teams van Sherpa

Er zijn teams rond de volgende onderwerpen:

 • Consultatieteam Dementie
  Dementie kan zorgen voor nogal wat problemen. Zoals geheugenproblemen, stemmingswisselingen, een spraakstoornis of verlies van tijdsbesef en vaardigheden. Het Consultatieteam Dementie helpt bij het signaleren van zulke problemen en adviseert over het omgaan hiermee.
 • Palliatieve zorg
  Hoe bied je mensen met een beperking een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase? Daarover adviseert het team Palliatieve Zorg, met aandacht en zorg voor lichaam en geest.
 • Consultatieteam Pijn
  Pijn herkennen bij mensen met een verstandelijke beperking kan lastig zijn. Het consultatieteam Pijn ondersteunt jou en jouw omgeving. Je leert hoe jij signalen van pijn herkent en kunt meten. Je weet daardoor beter wat je moet doen.
 • Consultatieteam Slaap
  Slaap je vaak slecht? Dat is erg vervelend. Je bent dan vaak moe. En je kunt zelfs gezondheidsklachten krijgen. Herken jij dit? Dan kun je terecht bij het Consultatieteam Slaap. Dit team onderzoekt jouw slaap/waakpatroon. Ook adviseert het team over maatregelen. Het Consultatieteam Slaap geeft ook scholing over slaap en slaapgewoonten aan betrokkenen bij de cliënt.
 • Middelengebruik/verslaving
  Heb jij vragen over het gebruik van alcohol en drugs? Daarvoor kun je terecht bij het team Middelengebruik/verslaving. Denk aan signalering, preventie en vermindering van het gebruik.
 • Meld en Advies Team (MAT)
  Hier kan je terecht voor advies, ondersteuning en kennis rondom kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Kijk op de pagina van het MAT voor meer informatie.
 • Seksualiteit/Kinderwens
  Vanuit de doelgroepen Kind, Jongere en Gezin en mensen met een Licht Verstandelijke Beperking vormen verschillende professionals een netwerk op deze thema’s. Doel is kennis versterken bij de medewerkers in de teams en handelingsverlegenheid te verminderen. Mocht je vragen hebben over het begeleiden van kinderwens en seksualiteit kan je terecht bij deze aandachtsfunctionarissen of de betrokken gedragskundige van de locatie / het team.
 • Consultatieteam psychofarmaca
  Het consultatieteam psychofarmaca geeft advies over het optimaal gebruiken van psychofarmaca en over het op- of afbouwen van deze medicijnen. het consultatieteam is er voor iedereen. Voor zowel huisartsen, verpleegkundigen en gedragsdeskundigen als begeleiders en cliënten zelf. Het team bestaat uit:
  - Een verpleegkundig specialist GGZ
  - Een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
  - Een psychiater
  - Regioverpleegkundigen
  - Gedragsdeskundigen

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.