Contact

Verpleegkundigen

Het gezondheidscentrum beschikt over een team van ervaren verpleegkundigen. Zij bieden 24-uurszorg, want ook buiten kantooruren is er een verpleegkundige aanwezig.

De verpleegkundigen ondersteunen de artsen en zijn verantwoordelijk voor de gespecialiseerde spreekuren. Ze ondersteunen de begeleiders op de woongroepen in woonwijk Eemeroord.
Daarnaast...

  • verrichten zij verpleegkundige handelingen, indien begeleiders op de woongroepen hiervoor niet geschoold zijn.
  • Geven zij voorlichting aan cliënten en begeleiders.
  • Begeleiden zij cliënten na een ziekenhuisopname.

Regioverpleegkundigen

Omdat de vraag naar verpleegkundige zorg voor de buitenlocaties steeds groter werd, zijn er vier regioverpleegkundigen aangesteld. Zij kunnen ingezet worden op woningen in de regio om voorlichting te geven, verpleegkundige handelingen te verrichten, personeel te toetsen en om te fungeren als een tussenpersoon tussen de woongroep en de lokale huisarts.