Contact

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Voor mensen met een beperking kan het lastig zijn om duidelijk te maken wat zij precies bedoelen. Voor een prettige begeleiding is dit wel belangrijk om te weten voor de direct betrokkenen, zodat de zorg en het contact verbeteren. Wil je hierin meer inzicht? Dan kunnen we Video Interactie Begeleiding (VIB) of Video Home Training inzetten.

VIB voor begeleider en cliënt

VIB richt zich op de professionele begeleiders rondom de cliënt. We maken korte video-opnames die inzicht geven in de interactie tussen beiden. Op basis hiervan kan de ondersteuning en de communicatie worden aangepast.

VHT voor ouder en kind

Video Home Training (VHT) richt zich op de ouders van het kind in het gezin. De Video-coach maakt een aantal video-opnamen van situaties uit het dagelijkse leven in het gezin. De opnames worden met de ouders besproken. Samen bekijken we naar de initiatieven die ouder en kind nemen om contact te maken en hoe de ander daarom reageert. Vooral de goede contact momenten bespreken we. Ouders en begeleiders krijgen de inzichten en handvatten die zij nodig hebben.

Hoe werkt het?

De video interactie begeleider maakt eerst enkele opnames. Deze worden individueel besproken met de ondersteuner of de ouder. En daarna eventueel met het team of het gezin. Samen bekijken we welke initiatieven iemand neemt om contact te maken en hoe de begeleider daarop reageert. De VIB-coach begeleidt het bewustwordingsproces. Als begeleider of ouder krijg je handvatten om de communicatie en de begeleiding te verbeteren.

Nauwe samenwerking

De VIB-er werkt nauw samen met de betrokken gedragsdeskundige en manager. De VIB werkt ook samen met een multidisciplinair team. Bijvoorbeeld met andere specialisten, zoals fysiotherapeut, logopedist, haptonoom en ergotherapeut.

Voor wie?

Voor begeleiders die knelpunten ervaren in hun dagelijkse communicatie met cliënten. En voor ouders die zulke problemen ondervinden met hun kind, in het gezin of op de dagbesteding.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.