Expertise

Kwaliteit van leven staat voorop bij Sherpa. Wij ondersteunen onze cliënten bij het leiden van een zo gewoon mogelijk leven. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, is meer nodig dan alleen wonen of werk en dagbesteding. Daarom heeft Sherpa specialisten in huis die veel aandacht besteden aan het bijhouden en uitbreiden van hun kennisniveau.

Want soms heeft een cliënt extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in de vorm van therapie. In dat geval kan men een beroep doen op de professionals van het Expertisecentrum Sherpa. Bij het Expertisecentrum werken ruim zestig experts vanuit verschillende disciplines. Daarnaast is er het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg , een samenwerkingsverband tussen Sherpa en Amerpoort. Het biedt eerstelijns gezondheidszorg aan de locaties van beide organisaties aan de Zandheuvelweg in Baarn.