Adviseurs

Verschillende doelgroepen vragen om andere kennis en vaardigheden. Daarom zijn er voor de  zes belangrijkste doelgroepen adviseurs aangesteld. De adviseurs houden zich bezig met de inhoudelijke invulling voor hun doelgroep en de verspreiding en borging van kennis.

Doelgroepen

  • Kind, jongere en gezin
  • Licht verstandelijk beperkt
  • Moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Ernstig meervoudig beperkt
  • Lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel
  • Senioren

De adviseurs zorgen ervoor dat de doelgroepspecifieke kennis op de juiste plek en tijd aanwezig is. Ze adviseren ondersteuners en collega’s over het omgaan met problemen en vraagstukken. Ook schrijven zij de zorgprogramma’s.

Zorgprogramma’s
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het Expertisecentrum. Om deze kwaliteit te borgen, hebben wij zorgprogramma’s ontwikkeld. Een zorgprogramma is een doelgroepspecifieke, praktische vertaling van de visie en werkwijze van Sherpa. Het bevat een verzameling van alle binnen Sherpa beschikbare kennis op het gebied van de dagelijkse ondersteuning van een specifieke doelgroep.