Advies en begeleiding

Na het onderzoek geeft de gedragskundige advies. De cliënt kan wellicht zelf dingen doen om de situatie te verbeteren. Soms ligt de focus bij familie en mensen uit de naaste omgeving, wat kunnen zij doen om anders met de cliënt om te gaan? Of wellicht ligt de oplossing bij het verbeteren van de woon- werkomstandigheden.  De gedragskundige schrijft hierover een advies en bespreekt dit met de cliënt, familie en begeleiders. De adviezen werken we uit in een persoonlijk ondersteuningsplan

De gedragskundige heeft ook een rol bij de uitvoering van de adviezen en begeleiding van de ondersteuners. Hierbij maakt de gedragskundige gebruik van verschillende methodieken. Vaak wordt de gedragskundige daarbij geholpen door andere disciplines. Soms is het nodig dat een cliënt individuele gesprekken heeft met een gedragskundige of dat deze doorverwijst naar een therapeut.