Methodieken

Naast de gebruikelijke onderzoeks- en behandelmethodes die de gedragskundigen hanteren, maken de specialisten van het Expertisecentrum Sherpa gebruik van enkele specifieke methodieken. Deze worden vaak ingezet in multidisciplinaire teams. De twee meest gebruikte vindt u hieronder.

Video interactie begeleiding (VIB)
video interactie begeleiding _ sherpaVoor mensen met een beperking kan het lastig zijn om duidelijk te maken wat zij precies bedoelen. Dit uit zich soms in probleemgedrag. Voor direct betrokkenen is het belangrijk om te weten waar het gedrag vandaan komt en hoe ze daar mee om moeten gaan. Samen bekijken we video-opnames van interactie tussen mensen en reflecteren daarop. De VIB coach geeft inzicht in de onderlinge communicatie en handvatten voor verbetering. Zo kunnen verwanten en begeleiders de interactie positiever laten verlopen en het contact verbeteren.

Kijk naar wat we zeggen
Deze methodiek richt zich met name op mensen met ernstige meervoudige beperkingen. We kijken in videobeelden naar wat zij ons laten zien met hun lichaamstaal. Hier geven we betekenis aan in een gesprek tussen verwanten, begeleiders en deskundigen. Die betekenis wordt vertaald in de vraag die de persoon ons stelt in de dagelijkse omgang en ondersteuning. Op basis daarvan maken wij een persoonlijk ondersteuningsplan. Alle aspecten en dagelijkse dingen die voor een cliënt belangrijk kunnen zijn, komen daarbij aan de orde.