Onderzoek en diagnostiek

Het kan zijn dat een cliënt zich niet prettig voelt of dat er problemen zijn in de omgang met anderen. Ook begeleiders of mensen uit de omgeving vragen zich misschien af hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Dan is het verstandig om eerst goed in kaart te brengen wat er aan de hand is. De experts van Sherpa kijken naar wie iemand is en wat de sterke kanten zijn van die persoon. Ook bekijken zij waar het soms mis gaat en hoe dit verbeterd kan worden. De omgeving en stijl van begeleiding wordt ook kritisch bekeken, wellicht kan een aanpassing op dat vlak leiden tot verbetering.

Sherpa heeft hiervoor verschillende methodes ontwikkeld. Wat we in beeld brengen hangt af van de vraag van de cliënt, begeleiders en familie. Ook kunt u ons benaderen als er vragen zijn op het gebied van seksualiteit.
Door middel van psychodiagnostisch of neuropsychologisch onderzoek en observaties kijken we bijvoorbeeld naar de levensgeschiedenis, het ontwikkelingsniveau, de zelfredzaamheid, manier van communiceren en persoonlijkheidskenmerken. Maar ook naar omgevingsfactoren, zoals interactie met huisgenoten en begeleiders, dagritme en leef- en werkomstandigheden.