Geestelijke verzorging

geestelijk verzorgerSoms zijn cliënten op zoek naar meer zingeving, of zij hebben persoonlijke vragen die aandacht nodig hebben. Zij kunnen ook ingrijpende gebeurtenissen meemaken. Het helpt om daar met iemand over te praten die goed luistert, kan troosten en mee zoekt hoe verder te gaan.
Ook Sherpa zoekt naar zingeving. De geestelijk verzorger denkt mee in het verder ontwikkelen van de visie van Sherpa en draagt bij aan het benoemen van gezamenlijke waarden. Hij heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol als het gaat om morele vraagstukken.

Hoe werkt het?
Iedereen kan vragen om contact met de geestelijk verzorger. In het eerste gesprek spreekt de geestelijk verzorger af hoe het vervolg eruit ziet. Bijvoorbeeld één of meerdere persoonlijke gesprekken, het maken van een levensboek of deelnemen aan een ritueel. Mensen om de cliënt heen, zoals familie, relaties, vrienden en ondersteuners kunnen er ook bij worden betrokken.