Specialistische teams

De specialisten van het Expertisecentrum Sherpa werken samen in teams. Zij bundelen hun kennis en ervaringen om cliënten beter te kunnen helpen. Zij kijken elk vanuit hun eigen deskundigheid naar een probleem of situatie, waarna zij samen een behandelplan opstellen. De teams bieden voorlichting, scholing, ondersteuning en adviezen over het onderwerp.

De samenstelling van het team is afhankelijk van de benodigde kennis rond de specifieke vraag. Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit een arts of verpleegkundige, een gedragskundige en een therapeut.
Er zijn teams rond de volgende onderwerpen:

 • Communicatie: voor als de communicatie tussen cliënt en de mensen in zijn omgeving moeizaam verloopt.
 • Dementie: voor het signaleren van en ondersteunen bij problemen door dementie zoals geheugenproblemen, stemmingswisselingen, stoornissen in spraak, tijdsbesef, vaardigheden (Consultatieteam Dementie).
 • Eten en drinken: voor cliënten met complexe problemen met eten, drinken, kauwen of slikken.
 • Kinderen: voor ouders met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind met een beperking. Bijvoorbeeld op het gebied van motoriek, communicatie en gedrag.
 • Lichamelijke veroudering:  om er op voorbereid te zijn dat cliënten in de levensfase van senioren komen en om dan de dagelijkse verzorging en begeleiding en zo nodig de woonsituatie aan te passen (Consultatieteam Lichamelijke veroudering).
 • Lopen: voor mensen die problemen op het gebied van lopen hebben. Denk aan valpreventie, aanmeten van loophulpmiddelen als rollator, speciale schoenen.
 • Palliatieve zorg: om de cliënt in de laatste levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden, met aandacht en zorg voor lichaam en geest.
 • Pijn: om bij onzekerheid over of vermoeden van pijn bij een cliënt signalen van pijnbeleving te kunnen herkennen en meten. En door een beter beeld hiervan de behandeling gerichter in te kunnen zetten (Consultatieteam Pijn).
 • Slaap: om problemen op het gebied van slapen te diagnosticeren en slaapkwaliteit en slaapritme te verbeteren (Consultatieteam Slaap).
 • Therapeutenteam psychisch welzijn: in het therapeutenteam werken verschillende therapeuten, samen en aanvullend. Ieder met een eigen werkvorm zoals: praten, zingen, spelen, bewegen, aanraken, voelen, tekenen, kleien.
 • Woonwensen: voor vragen rondom woningkeuze en verhuizen. Samen met andere cliënten, verwanten en ondersteuners oriënteren, kennismaken en voorbereiden.
 • Zintuigbeleving: voor het zinvol invullen van de dag met passende activiteiten op het gebied van spel, beweging, muziek en communicatie.
 • Middelengebruik/verslaving: voor vragen over hoe te werken aan signalering, preventie en vermindering van gebruik van alcohol en drugs.