Gedragstherapeut

Gedragstherapie is een vorm van de psychotherapie. Bij gedragstherapie wordt vooral gekeken welk gedrag iemand vertoont in relatie tot de emotie waar die persoon last van heeft. Hoe je je gedraagt is immers van invloed op hoe je je voelt. Gedragstherapie kan emotionele problemen opheffen of verminderen, door iemand te leren anders om te gaan met een probleem. Denk bijvoorbeeld aan slaapproblemen, angstklachten of post traumatische stress. Binnen Sherpa zijn er twee soorten gedragstherapie.

  • Cognitieve gedragstherapie
    Richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe iemand zich gedraagt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.
  • Oplossingsgerichte therapie
    Niet gericht op het probleem, maar de gewenste situatie. Waar hoopt de cliënt op en wat werkt (al) in goede richting?

Procedure
We starten met een intakegesprek, waarbij verwanten en/of begeleider(s) ook welkom zijn. Tijdens dit eerste gesprek kijken we of het probleem van de cliënt te behandelen is met gedragstherapie. Ook worden de behandeldoelen besproken. Daarna stellen therapeut en cliënt een behandelplan op en voeren dit uit. In een nazorgtraject hebben cliënt en therapeut nog op afspraak contact om te zorgen dat het goed blijft gaan.