Multidimensionele familietherapeut

Multidimensionale Familietherapie (MDFT) is een succesvol en erkend behandelprogramma voor jongeren met probleemgedrag tussen de 10 en 23 jaar. Het is een intensief programma dat zich richt op de jongere zelf, de ouders, het gezin en de omgeving zoals vrienden, school, werk en vrije tijd.

MDFT helpt de jongere een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en de persoonlijke ontwikkeling weer verder gaat. Het probleemgedrag kan bijvoorbeeld bestaan uit: spijbelen, weglopen, overmatig gebruik van alcohol en/of drugs, crimineel en ander antisociaal gedrag. De problematiek kan samengaan met een psychische- of gedragsstoornis, of met een lichte verstandelijke beperking. Zeker als er sprake is van meerdere problemen of stoornissen is het inzetten van deze behandelvorm aan te raden. De focus van MDFT ligt op het verbeteren van de onderlinge band tussen ouder(s) en jongere. Het is dan ook belangrijk dat de jonger nog een actieve of een te activeren gezinsband heeft. De therapeut heeft meerdere malen per week contact met de jongere en de ouders bij hen thuis of op kantoor bij Sherpa (Baarn of Hilversum). De therapeut werkt vanuit Sherpa’s Expertisecentrum.

Praktijk
Jongeren worden in hun doen en laten bepaald door meerdere invloeden uit hun omgeving. De therapeut werkt niet alleen aan verandering bij de jongere, maar ook bij de overige leden van het gezin. Ouders zijn heel belangrijk voor een goede ontwikkeling van hun zoon /dochter. Ook gaat de therapeut het belang van de jongere behartigen op school of werk en zoeken naar gezonde relaties met leeftijdsgenoten. Meerdere malen per week heeft de therapeut contact met de jongere en de ouders; bij hen thuis of bij Sherpa. De duur van het behandelprogramma is 4-6 maanden bij een normale begaafdheid, bij een licht verstandelijke beperking gemiddeld 9 – 12 maanden.

Meer weten over MDFT?
Lees hier verder over wat MDFT is en wat deze bewezen effectieve therapievorm voor de jongere, diens gezin en omgeving kan betekenen.
Of neem contact op met Sherpa Zorgbemiddeling (via het contactformulier linksonder). Zij kunnen u ook vertellen of er een wachtlijst is.