Thuiszorgwinkel

De thuiszorgwinkel is een gedeeld initiatief van Sherpa en Amerpoort. U kunt er allerlei hulpmiddelen lenen, uitproberen of bestellen. U vindt de thuiszorgwinkel op het terrein van Amerpoort, op de Nieuwenoordlaan 15.

Veelvoorkomende hulpmiddelen
Bedden en toebehoren, anti-decubitusmaterialen, douche- en toilethulpmiddelen (o,a douchestoelen, toiletverhogers), eet- en drinkhulpmiddelen (o.a tuitbekers, aangepast bestek), fixatiemiddelen, loophulpmiddelen (o.a krukken, rollators), sondevoedingartikelen, vernevelartikelen, zuurstofbenodigdheden, en nog vele andere artikelen.