Ondersteuningsplan

Wat een goed bestaan is, verschilt per persoon. Daarom werkt Sherpa met een persoonlijk ondersteuningsplan. In dit plan geeft de cliënt of vertegenwoordiger aan wat zijn/haar wensen en doelen zijn en welke ondersteuning daar voor nodig is. Het doel is bevordering van een goed bestaan voor iedere cliënt. Eén van de belangrijke voorwaarden is het professioneel handelen van de ondersteuners. Dat wil zeggen: deskundige en methodische ondersteuning. Een ondersteuningsplanning is een belangrijk middel voor professionele zorg van goede kwaliteit.

Waarom een  ondersteuningsplan?
Wat een goed bestaan is, bepaalt de cliënt/vertegenwoordiger zelf.  Sherpa ondersteunt hem of haar daarbij. Samen gaan wij op zoek naar bijvoorbeeld een woning, werk of leuke dingen om te doen. We bekijken hoe we het netwerk van de cliënt kunnen uitbreiden. In een ondersteuningsplan stellen we daar doelen voor op. Zo kunnen wij gezamenlijk bekijken of de doelen zijn bereikt. Het  ondersteuningsplan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd met de cliënt.

Het ondersteuningsplan maakt onderdeel uit van het totale cliëntendossier, net als bijvoorbeeld een verslag over de levensgeschiedenis, een uitgebreid persoonsbeeld en andere verslagen ten behoeve van de cliënt. Het persoonlijk ondersteuningsplan bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het werkplan. Het ondersteuningsplan is een uitwerking van de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst, de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder Sherpa en de ondersteuning van de cliënt en/of vertegenwoordiger.