“Juf Inge is echt onderdeel van de klas”

Maak kennis met…. Het scholenteam

“Een heel verlegen, ondeugend en lief meisje, dat soms enorm driftig kan worden,” zo omschrijft haar moeder Chanaya. Om het gezin hierbij te helpen werd een beroep gedaan op Sherpa. Naast begeleiding thuis begeleidt ‘juf Inge’ van het Scholenteam Chanaya op school en met resultaat. Chanaya kan zich beter uiten en dat geeft haar en het gezin meer rust. Hoe werkt het Scholenteam en wat betekent dit voor Chanaya?

Door het invoeren van passend onderwijs is er meer behoefte aan extra ondersteuning op basisscholen. Passend onderwijs betekent dat, om het beste uit zichzelf te ha

len, kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun mogelijkheden en kwaliteiten. Kinderen met leer- of gedragsproblemen krijgen zoveel mogelijk extra hulp aangeboden op hun eigen school. Het Scholenteam van Sherpa beschikt over die expertise. Inge Engel: “De ondersteuning die wij bieden is bijna altijd voor bepaalde tijd. We kijken mee naar het kind in de klas en stellen samen met ouders en school concrete doelen op waar we in die tijd aan gaan werken. Dat doen we vaak aan de hand van oefeningen in verschillende werkvormen, individueel of in groepsverband. ”

Samenwerking
 In een aantal gevallen wordt er nauw samengewerkt met het Gezinnenteam, omdat er een nauwe verbinding is met het kind in het gezin en het kind op school. Zo ook bij Chanaya. Al van jongs af aan voelt moeder Sonja Gros aan dat Chanaya anders is dan andere kinderen, maar ze kan haar vinger er niet opleggen. Thuis kan ze heel boos worden, tot driftbuien aan toe. Twee jaar g

eleden leidt dit er toe dat Sonja hulp vraagt bij de gemeente. Die verwijst haar door naar Sherpa en al snel krijgt het gezin ondersteuning van Marjon Arisz, begeleider Gezinnenteam. Sonja: “Marjon heeft ons enorm op weg geholpen hoe we anders met Chanaya om kunnen gaan en zij begeleidt ons hierin ook.” Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Chanaya autisme heeft en sociaal emotioneel op een ander niveau zit dan haar leeftijdsgenootjes. Daarom is het Scholenteam gevraagd om te kijken hoe het op school ging met Chanaya en wat ze daar nodig heeft. Juf Marion Lindeboom van Chanaya’s bassischool De Wegwijzer: “Bij mij in de klas keek ze vooral de kat uit de boom en was ze stiller.” Inge: “Het bleek dan ook dat Chanaya op school op haar tenen liep en dat alleen thuis durfde te uiten in haar veilig omgeving, vandaar die driftbuien.”

Meer rust
In overleg met het gezin, school en gemeente is besloten om Chanaya ook op school extra ondersteuning te geven met als belangrijkste doel haar succeservaringen te laten ervaren. Inge komt nu twee keer per week om samen met Chanaya te oefenen met de lesstof in lijn met de anderen in de klas, maar soms ook op haar niveau. Ook werken ze aan haar sociale vaardigheden. Ze mag zelf kiezen of ze individueel of in groepje wil werken. Juf Marion: “En ze mag toetsen maken op een manier die voor haar minder druk oplevert. Nu haalt ze weer voldoendes en krijgt ze meer zelfvertrouwen. Dat juf Inge komt, vindt Chanaya alleen maar leuk en je ziet haar opbloeien.” En dat merkt het gezin ook. Sonja: “Mijn grootste angst was dat Chanaya als anders zou worden gezien. Maar Inge is echt onderdeel van de klas en de andere kinderen ervaren het als gewoon. Door de voorbereidingen op dingen die gaan komen, voelt het voor Chanaya veiliger en ervaart ze meer rust. Ook wij hebben geleerd om dingen meer zichtbaar te maken met de ‘Geef- me-de-5’-methode. Zo kunnen we de rust te bewaren en haar de tijd te geven. Eigenlijk begrijpen wij haar nu meer. ”

Een nieuwe school
Na de zomervakantie start Chanaya op een nieuwe school voor speciaal basisonderwijs. Juf Marion: “Ondanks dat ze grote stappen maakt, is dit niet haar plek. Het afscheid zal moeilijk zijn, maar we weten allemaal dat zij dankzij de ondersteuning vanuit Sherpa goed wordt voorbereid.” Juf Inge zal met Chanaya en de kinderen uit de klas hierover praten en Inge gaat ook met haar mee naar haar nieuwe school. Sonja: ”Het liefste willen we met dit team door, iedereen is zo betrokken: de school, de gemeente en Sherpa. Als er iets is, hebben we direct contact met elkaar. Maar we weten ook dat deze stap beter

voor haar is. Op haar nieuwe school krijgt ze een kleinere klas, waar meer aandacht is voor haar. Ze kan eindelijk normaal zijn, zonder op haar tenen te hoeven lopen.”

Naast de ondersteuning op school biedt het Scholenteam op maandag- en woensdagmiddag ook buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of beperking. Meer weten? Neem contact op met Zorgbemiddeling via 035 – 646 37 52.

Tekst: Marloes Overmars
Foto’s: Bettina Traas