Contact

Cliëntenraden bij Sherpa

Wil je meepraten over onderwerpen die jullie belangrijk vinden?
Bijvoorbeeld over verhuizen, geld of het ondersteuningsplan?
Dat kan in een cliëntenraad van Sherpa.

Er is een Centrale Cliëntenraad en er zijn clusterraden.
In zo’n raad kun je meedenken, meepraten en meebeslissen.
Dat noem je ook wel medezeggenschap.

Rechten

Als cliëntenraad heb je rechten.
Je geeft bijvoorbeeld advies aan je manager of de bestuurder van Sherpa.
Over plannen die Sherpa bedenkt .
Het staat allemaal in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018).

De Centrale Cliëntenraad (CCR)

Zit je in de Centrale Cliëntenraad?
Dan kom je op voor alle cliënten van Sherpa.
Je houdt contact met de andere cliënten van Sherpa.
Want het is belangrijk om te weten wat cliënten vinden en willen.
Dit doe je bijvoorbeeld door te praten met de andere raden.
Of door bijeenkomsten te organiseren.
De Centrale Cliëntenraad maakt van iedere vergadering een verslag.
Dit verslag kun je opvragen.

Raden voor familie en naasten

Sherpa heeft ook raden voor familie of naasten. Lees meer over deze raden via onderstaande link.

Meer weten over meepraten of meedoen?

Neem contact op met de coaches.
Zij helpen je graag!