Contact

Eigen regie

Wat een goed bestaan voor jou is, bepaal je zelf. Sherpa vindt het belangrijk dat jij zelf de regie over jouw leven houdt, maar ondersteunt jou waar dat nodig is. Samen gaan we op zoek naar bijvoorbeeld een woning, werk of leuke dingen om te doen. We kijken samen met jou welke familieleden, vrienden of professionele medewerkers van Sherpa jou daarbij de beste ondersteuning kunnen geven. We bekijken ook of jouw wensen betaalbaar zijn.

Ondersteuningsplan

De afspraken die wij met jou maken, leggen wij vast in het ondersteuningsplan. Zo weet jij wat je van ons mag verwachten en het is ook verplicht. Het ondersteuningsplan is echter nooit klaar: jij verandert, leert nieuwe dingen bij of krijgt andere wensen. En soms moet Sherpa aan andere eisen voldoen. Het is belangrijk om regelmatig samen te kijken of jouw ondersteuningsplan nog aansluit bij jouw wensen en bij de afspraken die zijn gemaakt. Dat doen we 2 keer per jaar, maar als dat wenselijk is kan jouw begeleider of manager zorg en ondersteuning je ook vaker uitnodigen voor een gesprek. Je mag natuurlijk ook zelf, of
samen met uw familie, een afspraak maken.

Werkplan

In het ondersteuningsplan staat beschreven waarbij jij ondersteuning nodig heeft en wat jouw wensen zijn. In het werkplan staat beschreven op welke manier er in een bepaalde periode aan jouw ondersteuningsvragen wordt gewerkt. Is jouw wens bijvoorbeeld om zelfstandig te wonen? In het werkplan kan dan staan dat je leert om was te vouwen of om boodschappen te doen.

Verplichting

Het ondersteuningsplan is van jou en van Sherpa. Wanneer je langer dan 3 maanden ondersteuning van Sherpa krijgt, zijn wij verplicht om samen met jou een ondersteuningsplan te maken. Ook als jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger niet mee wil werken aan het schrijven van een ondersteuningsplan moet Sherpa aan deze verplichting voldoen. Sherpa heeft het ondersteuningsplan nodig om verantwoording af te leggen aan het Zorgkantoor of de gemeente.

Het ondersteuningsplan moet in ieder geval zijn goedgekeurd door de teammanager. Daarnaast is jouw handtekening of die van jouw wettelijke vertegenwoordiger gewenst. Bij een complexe zorgvraag is ook een aanvulling van betrokken gedragskundige of arts nodig.

Wie mag jouw ondersteuningsplan lezen?

Niet iedereen mag jouw ondersteuningsplan lezen. Sherpa volgt de regels die afgesproken zijn in het privacyreglement. Uiteraard krijgen jij en jouw wettelijke vertegenwoordiger een exemplaar van het ondersteuningsplan.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.