Contact

Ondersteuningsplan

Wat een goed bestaan is, verschilt per persoon. Daarom werkt Sherpa met een persoonlijk ondersteuningsplan. In dit plan geef jij en/of jouw vertegenwoordiger aan wat jouw wensen en doelen zijn en welke ondersteuning daar voor nodig is. Het doel is dat jij een zo goed mogelijk leven hebt. Eén van de belangrijke voorwaarden daarvoor is het professioneel handelen van de ondersteuners. Dat wil zeggen: deskundige en methodische ondersteuning. Een ondersteuningsplanning is een belangrijk middel voor professionele zorg van goede kwaliteit.

Omdat wij het belangrijk vinden dat jij zelf bepaalt wat voor jou een goed bestaan is. Sherpa ondersteunt jou daarbij. Samen gaan wij op zoek naar bijvoorbeeld een woning, werk of leuke dingen om te doen. We bekijken hoe we jouw netwerk kunnen uitbreiden. In een ondersteuningsplan stellen we daar doelen voor op. Zo kunnen wij gezamenlijk bekijken of de doelen zijn bereikt. Het ondersteuningsplan wordt minimaal jaarlijks met elkaar besproken en waar nodig aangepast.

Cliëntendossier

Het ondersteuningsplan maakt onderdeel uit van het totale cliëntendossier, net als bijvoorbeeld een verslag over de levensgeschiedenis, een uitgebreid persoonsbeeld en andere verslagen ten behoeve van de cliënt. Het persoonlijk ondersteuningsplan bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het werkplan. Het ondersteuningsplan is een uitwerking van de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst, de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder Sherpa en de ondersteuning van de cliënt en/of vertegenwoordiger.