Contact

Meld- en adviesteam (MAT)

Iedere cliënt heeft het recht zich veilig te voelen. Daar zet Sherpa zich continu voor in, zodat iedere cliënt in een zo veilig mogelijke omgeving kan wonen en werken.

(Kinder)mishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld komen overal voor, en helaas vaker dan we denken. Het gaat daarbij niet alleen om agressie, maar ook om (seksueel) misbruik, financieel misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing. Als medewerker, maar ook als cliënt, verwant/vertegenwoordiger of vrijwilliger, kun je te maken krijgen met een onderbuikgevoel, vermoedens of feitelijke signalen die wijzen op (kinder)mishandeling, seksueel misbruik of huiselijk geweld. Blijf daar niet mee rondlopen, maar bespreek het: om erger te voorkomen!

Het Meld- en adviesteam (MAT) van Sherpa is een laagdrempelig meldpunt én een vraagbaak bij alle vragen en vermoedens – óók onderbuikgevoelens – over (kinder)mishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld. Het team bestaat uit drie aandachtfunctionarissen en twee gedragskundigen die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Als er signalen zijn, gaat Sherpa zo open mogelijk in gesprek met de betrokkene(n), tenzij de veiligheid van de cliënt in gevaar komt.

Voor wie is het MAT?

Alle medewerkers, cliënten, hun verwanten/vertegenwoordigers en vrijwilligers kunnen advies en ondersteuning krijgen.

Wat doet het MAT?

Het MAT geeft advies en ondersteuning bij een onderbuikgevoel of vermoeden van (kinder)mishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld.
Bij een melding doorloopt het MAT samen met jou de stappen van de Meldcode of procedure van Sherpa. Het MAT denk mee over preventie, scholing en voorlichting.

Vertrouwenspersonen en het MAT

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen ook altijd de Vertrouwenspersonen bellen met hun vragen, vermoedens of problemen. De vertrouwenspersonen kunnen met toestemming ook contact opnemen met het MAT.

Hoe kun je het MAT bereiken?

Tijdens kantoortijden via de receptie van Sherpa of stuur een e-mail.

Meldcode

Elke hulporganisatie, dus ook Sherpa, is wettelijk verplicht om bij huiselijk geweld, te werken met de landelijke Meldcode. De Meldcode bestaat uit 5 stappen:

  1. In kaart brengen van de signalen
  2. Overleggen met een collega en advies vragen
  3. Gesprek met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger (de betrokkene(n)
  4. Ernst en urgentie bepalen van het huiselijk geweld
  5. Beslissen over hulp organiseren en/of melden bij ‘Veilig Thuis’ of Inspectie.

Voor seksueel misbruik is er geen landelijke meldcode. Hiervoor heeft Sherpa zelf procedures opgesteld.Bekijk ook de A6-folder van het Meld- en adviesteam (MAT).