Contact

Wie betaalt wat?

Sherpa krijgt voor veel van haar cliënten, vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), geld voor een groot deel van de zorg. Toch zijn er sommige zaken die je zelf moet betalen of waaraan je moet meebetalen.

Denk aan een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe jas: dat soort dingen betaal je zelf. In de brochure ‘Wie betaalt wat?’ wordt duidelijk welke kosten Sherpa betaalt en wat je zelf moet betalen (of wat mogelijk onder jouw zorgverzekering valt). De brochure bevat een overzichtelijke tabel met toelichtingen over bepaalde onderwerpen. Als je achttien jaar of ouder bent en je ontvangt zorg vanuit de Wlz (voorheen de AWBZ) dan is deze brochure voor jou van belang.

Klik hier om de brochure te openen (en te printen)

Ben jij al cliënt bij Sherpa?

Dan kun je voor al jouw vragen, ook die buiten deze brochure vallen, terecht bij de manager zorg en ondersteuning. Anderen kunnen contact opnemen met Sherpa Zorgbemiddeling via 035 – 646 37 52 of zorgbemiddeling@sherpa.org.