Contact

Indicaties

De ondersteuning door Sherpa kost geld. Om deze kosten vergoed te krijgen, heb je een Wlz-indicatie of een beschikking van de gemeente nodig

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Het CIZ beoordeelt de aanvragen voor voorzieningen vanuit de Wlz en geeft de Wlz-indicaties af. In deze indicatie staat het zorgprofiel (ZZP). Dit zorgprofiel beschrijft de zorgzwaarte.

Zorgprofiel met verblijf

Sherpa biedt ondersteuning mét wonen aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen een lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Zorgprofiel zonder verblijf

Een zorgprofiel kan ook worden ingezet voor verschillende vormen van ondersteuning zonder verblijf: Modulair Pakket Thuis. Zoals: behandeling, ondersteuning thuis of op school, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), werk & dagbesteding, begeleid werken, buitenschoolse opvang en logeren voor kinderen en jongeren.

Invulling van de zorg

Er zijn verschillende zorgprofielen en grondslagen. In het indicatiebesluit dat je van het CIZ ontvangt, staat welk zorgprofiel en welke grondslag je van het CIZ hebt gekregen. Samen met Sherpa bepaal je de invulling van de zorg. We leggen deze afspraken vast in een ondersteuningsplan.

Financiering: Zorg in natura of PGB

Als je een Wlz-indicatie aanvraagt, kun je kiezen uit twee betaalvormen: zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura betaalt het zorgkantoor het geld aan Sherpa. Met een persoonsgebonden budget krijg jij een budget waarmee je zelf zorg inkoopt. Je kunt een PGB krijgen voor alle soorten hulp en ondersteuning, met uitzondering van langdurig verblijf (wonen bij Sherpa) en behandeling. Jouw budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt jouw zorgverleners aan de hand van de declaraties die jij indient.

Meer over zorgprofielen en indicaties

Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig. Daarom zijn er verschillende zorgprofielen. Lichte pakketten voor bijvoorbeeld hulp bij de dagelijks verzorging. En zware pakketten voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking. Wilt je meer weten over de diverse pakketten? Raadpleeg deze gidsen:

Meer informatie over (het aanvragen van) indicaties vind je op www.ciz.nl

Beschikking van de gemeente (sociaal domein)

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die het niet zelf redden. De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Ook beschermd wonen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor deze ondersteuning geeft de gemeente een beschikking af. Zoals voor dagbesteding, begeleiding voor volwassenen en kinderen, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), Behandeling voor jeugd, Buitenschoolse opvang en begeleiding op school. De gemeente bepaalt welke ondersteuning jij nodig hebt en voor hoeveel uur of dagdelen per week.

Zorg in natura

Financiering vanuit het Sociaal Domein is bijna altijd in zorg in natura. De gemeente betaalt rechtstreeks aan Sherpa voor de geleverde zorg. Een persoonsgebonden budget (PGB) is bij de gemeente uitzondering op de regel.

Wanneer vraagt Sherpa een bijdrage aan je?

Sherpa biedt aan cliënten die bij Sherpa wonen ook producten en diensten aan die niet onder de Wlz vallen. Sherpa ontvangt hiervoor geen geld. Daarom vraagt Sherpa hiervoor een bijdrage van je. Het gaat dan om extra dingen die buiten de eerste levensbehoefte vallen. Bijvoorbeeld het wassen van de kleding of activiteiten op het gebied van vrije tijd. Je bent niet verplicht deze producten of diensten af te nemen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Sherpa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling. De medewerkers staan je graag te woord op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.