Contact

Eigen bijdrage Wmo & Wlz

Krijg je zorg vanuit de Wmo of de Wlz, dan betaal je een eigen bijdrage. Hoe zit dat precies? Dat lees je hier.

Eigen bijdrage Wmo

Krijg je Wmo-ondersteuning, dan betaal je een eigen bijdrage. Vanaf 2020 betaalt ieder huishouden maximaal 19 euro per maand voor hulp of ondersteuning. Daarbij wordt niet gekeken naar inkomen of vermogen.

Eigen bijdrage Wlz

Krijg je zorg vanuit de Wlz en ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je een deel van de kosten zelf. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:

  • Het inkomen en vermogen
  • De gezinssituatie
  • Je leeftijd

Het CAK berekent de eigen bijdrage. Sherpa levert hiervoor de gegevens aan bij het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage en het CAK vind je op www.hetcak.nl. Je kunt ook bellen met het gratis informatienummer 0800-0087.

Jeugdwet

Krijg je zorg vanuit de Jeugdwet, omdat je nog geen 18 jaar bent? Dan betaal je geen eigen bijdrage. De Jeugdwet kent geen eigen bijdrage. Sinds 2016 is er ook geen ouderbijdrage meer in de jeugdwet.