Contact

Kwaliteitsrapporten & jaarrekeningen

Sherpa verantwoordt zich jaarlijks over de geleverde prestaties op het gebied van zorg, begeleiding en ondersteuning. We laten dit zien in ons Kwaliteitsrapport en onze jaarrekening. Samen vormen ze het formele verantwoordingsdocument van de organisatie. Deze documenten zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Kwaliteitsrapporten

Het kwaliteitsrapport geeft een beeld van onze kwaliteit van zorg en ondersteuning, waar we trots op zijn en wat beter kan. Het geeft een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen, feiten en meest opvallende momenten uit het afgelopen jaar. Het kwaliteitsrapport is bedoeld om van te leren en om te kunnen verbeteren.

Kwaliteitsrapport 2019 - 'Samen in verbinding' (uitgebreide versie, pdf)
Cliëntversie Kwaliteitsrapport 2019 'Samen in verbinding (poster A2-formaat, pdf)

Kwaliteitsrapport 2018 – ‘Een jaar vol ervaringen’ (digitale versie) met hierin 2 downloads:

  1. Kwaliteitsrapport Sherpa 2018 (uitgebreide versie, pdf)
  2. Samenvatting Kwaliteitsrapport Sherpa 2018 (samenvatting, cliëntversie, pdf)

Kwaliteitsrapport 2017 ‘Elkaar verder brengen’ (digitale versie) met hierin 2 downloads:

  1. Kwaliteitsrapport Sherpa 2017 (uitgebreide versie, pdf)
  2. Kwaliteitsrapport cliënten 2017 (cliëntversie met samenvatting, pdf)

Jaarrekeningen

Jaarlijks maken we ook een jaarrekening op: