Contact

Bestuur + Organisatie

Bij Sherpa kun je terecht voor wonen, dagbesteding, begeleiding en behandeling. Onze zorgprofessionals en zorgteams hebben veel eigen verantwoordelijkheid. Ze hebben veel ruimte om jou te begeleiden en ondersteunen. Ze kijken naar wie jij bent en wat jou uniek maakt. Samen onderzoeken we wat bij jou werkt. En samen verleggen we grenzen. Natuurlijk betrekken we daarbij ook de mensen om jou heen. Zoals jouw ouders, familie of de wettelijk vertegenwoordiger.

Integraal management

Onze zorgmedewerkers werken in teams. Deze teams werken voor doelgroepen. Daarbij moet je denken aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, een verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag of een ernstig meervoudige beperking. Elk team wordt aangestuurd door een manager zorg & ondersteuning. De manager zorg & ondersteuning werkt nauw samen met de gedragskundige en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, de medewerkers en financiën. De teams zijn weer onderverdeeld in clusters.

Strategisch management

De managers zorg & ondersteuning worden aangestuurd door directeuren. De directeuren vormen samen met de Raad van Bestuur de directieraad.

De directeur Expertisecentrum geeft leiding aan Expertisecentrum Sherpa en de afdeling Kwaliteit.
Er zijn 2 directeuren Zorg en Ondersteuning. Eén geeft leiding aan de clusters Wonen in de Wijk, Nachtdienst, Senioren en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. De andere is verantwoordelijk voor de clusters Kind, Jongere en Gezin, Ernstig Meervoudig Beperkt, Ambulant, Lichamelijk Beperkt & Niet-Aangeboren Hersenletsel en Werk & Dagbesteding.
De directeur Vastgoed, Facilitair en Inkoop is verantwoordelijk voor de afdelingen Vastgoed, Inkoop, Technische dienst en Facilitaire dienst.
Daarnaast is er nog de directeur Financiën. Deze is verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën en Zorgbemiddeling.

De directieraad wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. De afdeling Communicatie valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van Sherpa

Sherpa is een zelfstandige stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur:
Dhr. drs. H.J. Kouwenhoven

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en geeft advies. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat het bestuursbeleid overeenkomt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en uitgangspunten. De leden van de Raad van Toezicht werken onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en van alle deelbelangen.
Ieder lid heeft een aandachtsgebied en heeft ook zitting in de commissies van dit aandachtsgebied.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mw. mr. H.C.M. Wüst
  • Dhr. H. Beelen
  • Dhr. P. Westhoff
  • Mw. dr. T.L. Enninga
  • Dhr. drs. G. de Bruijn

Lees hier meer over de visie en doelen van de Raad van Toezicht.

Bedrijfsgegevens

Kamer van Koophandel nummer: 41186582
BTW identificatienummer: NL0030.47.143.B01
RSIN nummer: 30.47.143