Contact

Medezeggenschap

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers praten mee over de zorg- en dienstverlening van Sherpa. Op die manier hebben ze invloed op de beslissingen die onze organisatie neemt. Ieders inbreng is waardevol. Daarom vinden we een open en constructieve dialoog belangrijk.

Meedenken en adviseren over Sherpa-beleid

De medezeggenschap voor cliënten en vertegenwoordiger is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Sherpa werkt deze wet nader uit in de Regeling Medezeggenschap Cliënten Sherpa.

Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. Waar mogelijk is er per cluster een eigen cliëntenraad. Elke 3 jaar is er ruimte voor verkiezingen. De leden van de CCR worden ondersteund door een coach cliëntenraden.

Vertegenwoordigersraad

Ook de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. Waar mogelijk is er per cluster een eigen Vertegenwoordigersraad. Vertegenwoordigers zijn veelal familieleden van cliënten. De CVR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Ondernemingsraad

Medewerkers van Sherpa denken mee over belangrijke ontwikkelingen binnen Sherpa. Daarvoor is de ondernemingsraad. De OR behartigt de gemeenschappelijke belangen van zowel medewerkers als de organisatie.