Contact

Centrale Vertegenwoordigersraad Sherpa

De Centrale Vertegenwoordigersraad telt zeven leden. Deze leden zijn door de Vertegenwoordigersraden aangewezen als afgevaardigde in de CVR. Ook zijn er reserveleden. Zij wonen de vergadering bij als gekozen lezen zijn verhinderd. Leden en reserve-leden worden beiden benoemd door de Raad van Bestuur.

Achterban-contact

De CVR wil de belangen van de familie en vertegenwoordigers zo goed mogelijk behartigen. Goed contact is daarom belangrijk. Minimaal 1 keer per jaar organiseert de CVR een bijeenkomst. Elke keer staat een belangrijk thema centraal.

Waarover vergadert de CVR?

In het jaarverslag lees je waar de CVR over vergadert. Ook brengt de CVR regelmatig een nieuwsbrief uit met de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken met de Raad van Bestuur.

Vergaderingen

De CVR vergadert 10 keer per jaar.

Meer weten over de CVR?

Heb je vragen over de CVR, wil je meer informatie of wil je een vergadering bijwonen?