Contact

Ondernemingsraad

Medewerkers van Sherpa denken mee over belangrijke ontwikkelingen binnen Sherpa. Daarvoor is de ondernemingsraad.

Medewerkers van Sherpa denken mee over belangrijke ontwikkelingen binnen Sherpa. Daarvoor is de ondernemingsraad. Hierin zitten 11 gekozen leden. De ondernemingsraad heeft een zittingsperiode van 4 jaar. Haar motto is: ‘De OR van Sherpa hoort, ziet, maar zwijgt niet’.

De ondernemingsraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van zowel medewerkers als de organisatie. Daarbij ligt de focus op de medewerkers. De OR vergadert regelmatig met de bestuurder en Raad van Toezicht en geeft uiting via commissies, vergaderingen, instemmingen en advies.

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden moet elke onderneming waarin ten minste 50 personen werken, een eigen ondernemingsraad hebben.