Organisatie

Sherpa is een zelfstandige stichting die wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur.

In principe worden alle activiteiten onder de naam en de verantwoordelijkheid van de stichting Sherpa uitgevoerd. Er is echter een uitzondering: stichting Sherpa VoorWerk. Sherpa VoorWerk stelt zich ten doel mensen met een arbeidshandicap, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden en met persoonlijke ondersteuning tot regelmatige arbeid in staat zijn, te ondersteunen. De activiteiten van deze stichting worden in het jaardocument verantwoord.

Clusters
Sherpa is verdeeld in acht clusters. De verantwoordelijkheid voor een cluster ligt in handen van een clustermanager. Hij of zij wordt ondersteund door teammanagers. Het accent bij de clustermanagers ligt vooral op de voorwaardenscheppende en beheersmatige kant. De teammanagers zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de aansturing van de cliëntenzorg.

Bestuursbureau & staf
Het Bestuursbureau valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en bestaat uit:

  • Kwaliteitsafdeling
  • Communicatie

Verder kent Sherpa drie stafafdelingen:

  • Economische en Administratieve zaken
  • Personeel & Organisatie
  • Vastgoed & Projecten inclusief Facilitair Bedrijf

HKZ certificaat
Sherpa is HKZ gecertificeerd. Via dit certificaat maken we zichtbaar dat Sherpa intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.

Bedrijfsgegevens
Kamer van Koophandel nummer: 41186582
BTW identificatienummer: NL0030.47.143.B01
RSIN nummer: 30.47.143