Organisatie

Een cliënt kan bij Sherpa ondersteund worden middels wonen, dagbesteding, begeleiding en/of behandeling. Deze onderdelen vormen samen het primaire proces, waarbij gewerkt wordt vanuit het doelgroepenbeleid. De besturingsfilosofie die we hanteren is: verantwoordelijkheid laag in de organisatie, ruimte voor professionals, integraal management en werken met taakvolwassen teams.

Integraal management
Wij bieden zorg en ondersteuning vanuit teams. De teams zijn georganiseerd rondom doelgroepen, in clusters. De directe aansturing van het primaire proces ligt bij de teammanagers. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, de medewerkers en financiën.

Strategisch management
De teammanagers worden aangestuurd door strategisch managers die leiding geven aan:

  • Clusters: Wonen in de Wijk, Nachtdienst, Senioren en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag.
  • Clusters: Kind, Jongere en Gezin, Ernstig Meervoudig Beperkt, Ambulant, Lichamelijk Beperkt & Niet Aangeboren Hersenletsel en Werk & Dagbesteding.
  • Expertisecentrum
  • Stafdiensten: Financiën, ICT, Zorgbemiddeling, HR en Communicatie
  • Vastgoed, Inkoop, Technische dienst en Facilitaire dienst.

De strategisch managers vormen samen met de Raad van Bestuur de directieraad ondersteund door de bestuurssecretaris. De afdeling kwaliteit valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur
Sherpa is een zelfstandige stichting die wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur.

In principe worden alle activiteiten onder de naam en de verantwoordelijkheid van de stichting Sherpa uitgevoerd. Er is echter een uitzondering: stichting Sherpa VoorWerk. Sherpa VoorWerk stelt zich ten doel mensen met een arbeidshandicap, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden en met persoonlijke ondersteuning tot regelmatige arbeid in staat zijn, te ondersteunen. De activiteiten van deze stichting worden in het jaardocument verantwoord.

Kwaliteit
Sherpa werkt conform de geldende kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Er wordt jaarlijks een kwaliteitsrapport gemaakt.
Voor het sociaal domein is Sherpa ISO gecertificeerd. Via dit certificaat maken we zichtbaar dat Sherpa intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering.

Bedrijfsgegevens
Kamer van Koophandel nummer: 41186582
BTW identificatienummer: NL0030.47.143.B01
RSIN nummer: 30.47.143