Bestuur en Toezicht

De stichting Sherpa wordt volgens de statuten bestuurd door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.  De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

De Raad van Toezicht:
Mw. mr. H.C.M. Wüst
Dhr. H. Beelen
Dhr. P. Westhoff
Mw. dr. T.L. Enninga
Dhr. drs. G. de Bruijn

Meer informatie over de visie en doelen van de Raad van Toezicht vindt u hier.
Voor vragen aan de Raad van Toezicht mailt u naar raadvantoezicht@sherpa.org.

Raad van Bestuur
Dhr. drs. H.J. Kouwenhoven

25sherpa-henk-kouwenhoven-280916