Jaardocumenten en Kwaliteit

Het jaardocument geeft een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen, feiten en meest opvallende momenten uit het afgelopen jaar. Het jaardocument is het formele verantwoordingsdocument van de organisatie. Onderstaande documenten zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Het Kwaliteitsrapport geeft een beeld van onze kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het is bedoeld om van te leren en om te kunnen verbeteren.

jaarverslag jaarrapport jaaroverzicht jaarplan

kwaliteitsverslag