Participatiewet

De participatiewet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden, gaat over economische zelfredzaamheid. Mensen die nu nog gesubsidieerde arbeid verrichten of met een uitkering thuiszitten, moeten zo veel mogelijk aan het werk in reguliere banen.

Zorg, welzijn en sociale zekerheid worden gekoppeld, met als doel dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving. De participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet investeren in jongeren (Wij), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wajong). De gemeente voorziet in integrale toegang tot ondersteuning van de mensen die onder deze wet vallen: er is één loket voor hen.

Sherpa VoorWerk

Mensen met een arbeidsbeperking naar de arbeidsmarkt begeleiden, dat is in het belang van zowel werkzoekende als werkgever. Sherpa VoorWerk kan u daarbij ondersteunen.

Zo kunnen re-integratietrajecten plaatsvinden binnen Sherpa, met ‘werkervaringsplekken’. Ook kunnen cliënten waar nodig gebruik maken van het brede aanbod aan trainingen en cursussen van Sherpa. Daarnaast biedt het team van specialisten dat bij Sherpa werkzaam is waar nodig ondersteuning. Met een uitgebreid netwerk zijn de medewerkers van Sherpa VoorWerk in staat zowel werkgevers als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en te adviseren. Sherpa VoorWerk heeft als werkgebied de Gooi & Vechtstreek en Eemland. Dit maakt Sherpa VoorWerk tot een speler met een uniek aanbod in de regio.

Op de pagina’s van Sherpa VoorWerk vindt u uitgebreide informatie over de dienstverlening.