Medezeggenschap

Meedenken en adviseren over Sherpa-beleid
Als cliënt, cliëntvertegenwoordiger of medewerker heeft u recht om mee te praten over de zorg- en dienstverlening van Sherpa. Op deze manier kunt u invloed uitoefenen op de beslissingen die worden genomen. Dat is erg belangrijk; daarom is het via de wet geregeld. Daarnaast hecht Sherpa veel waarde aan een open en constructieve dialoog.

Cliëntenraad
Sherpa heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) die regelmatig overlegt met de Raad van Bestuur. Waar mogelijk is er per cluster een eigen cliëntenraad. Iedere 3 jaar is er ruimte voor verkiezingen. De CCR wordt ondersteund door een coach cliëntenraden.

Vertegenwoordigersraad
Sherpa heeft een Centrale Vertegenwoordigers Raad (CVR) die ook regelmatig overlegt met de Raad van Bestuur. Waar mogelijk is er per cluster een eigen vertegenwoordigersraad. Vertegenwoordigers zijn in veel gevallen familieleden van cliënten. Iedere 3 jaar is er ruimte voor verkiezingen. De CVR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De CCR en CVR behartigen samen de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Sherpa.

Ondernemingsraad
De gemeenschappelijke belangen van de medewerkers worden behartigd door de ondernemingsraad. Zij keuren onder andere de jaarplannen en de begroting goed. De ondernemingsraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur.

Vragen?
Neem contact op met de CVR via: cvr@sherpa.org en/of CCR via: ccr@sherpa.org
Neem contact op met de ondernemingsraad via: ondernemingsraad@sherpa.org