MijnCura

Via MijnCura kunnen cliënten, ouders, of (wettelijk) vertegenwoordigers digitaal de rapportage en metingen inzien uit Cura. Ook kunnen zij zelf een meting of rapportage toevoegen. In de toekomst komen mogelijk meer functies beschikbaar.

Per cliënt kan 1 persoon toegang krijgen tot MijnCura. Indien noodzakelijk kan een 2e account aangevraagd worden.

Wat is er nodig om MijnCura te kunnen gebruiken?

  • toegang tot internet via een laptop, computer, tablet of smartphone
  • een persoonlijk email adres

Op dit moment wordt MijnCura al uitgeprobeerd door diverse startgroepen.

Vanaf het 1e kwartaal 2020 zal op deze plek het aanvraagformulier voor toegang tot MijnCura beschikbaar komen.
Ook plaatsen wij hier dan de gebruikershandleidingen en instructie filmpjes.

Voor inhoudelijke vragen over de rapportage kunt u contact opnemen met de betrokken begeleiders en/of manager zorg en ondersteuning van de locatie.

Vragen over de verdere ontwikkelingen van MijnCura kunt u stellen door te mailen naar mijncura@sherpa.org.

U ontvangt een reactie via de mail.