Regie over uw leven

Wat een goed bestaan voor u is, bepaalt u zelf. Sherpa vindt het belangrijk dat u zelf de regie over uw leven houdt, maar ondersteunt u waar dat nodig is. Samen gaan we op zoek naar bijvoorbeeld een woning, werk of leuke dingen om te doen. We kijken samen met u welke familieleden, vrienden of professionele medewerkers van Sherpa u daarbij de beste ondersteuning kunnen geven. We bekijken ook of uw wensen betaalbaar zijn.

Ondersteuningsplan
De afspraken die wij met u maken, leggen wij vast in uw ondersteuningsplan. Zo weet u wat u van ons mag verwachten en het is ook verplicht. Het ondersteuningsplan is echter nooit klaar: u verandert, u leert dingen bij of u krijgt andere wensen. En soms moet Sherpa aan andere eisen voldoen. Het is belangrijk om regelmatig te kijken of uw ondersteuningsplan nog aansluit bij uw wensen en bij de afspraken die zijn gemaakt. Dat doen we 2 keer per jaar, maar als dat wenselijk is kan uw begeleider of teammanager u ook vaker uitnodigen voor een gesprek. U kunt natuurlijk ook zelf, of samen met uw familie, een afspraak maken.

Werkplan
In het ondersteuningsplan staat beschreven waarbij u ondersteuning nodig heeft en wat uw wensen zijn. In het werkplan staat beschreven op welke manier er in een bepaalde periode aan uw ondersteuningsvragen wordt gewerkt. Uw wens is bijvoorbeeld om zelfstandig te wonen. In uw werkplan kan dan staan dat u leert om was te vouwen of dat u leert om boodschappen te doen.

Verplichting
Het ondersteuningsplan is van u en van Sherpa. Wanneer u langer dan 3 maanden ondersteuning van Sherpa krijgt, zijn wij verplicht om samen met u een ondersteuningsplan te maken. Ook als u of uw wettelijke vertegenwoordiger niet mee wil werken aan het schrijven van een ondersteuningsplan moet Sherpa aan deze verplichting voldoen. Sherpa heeft het ondersteuningsplan nodig om verantwoording af te leggen aan het Zorgkantoor of de gemeente.

Het ondersteuningsplan moet in ieder geval zijn goedgekeurd door de teammanager. Daarnaast is uw handtekening of die van uw wettelijke vertegenwoordiger gewenst. Bij een complexe zorgvraag is ook een aanvulling van betrokken gedragskundige of arts nodig.

Wie mag uw ondersteuningsplan lezen?
Niet iedereen mag uw ondersteuningsplan lezen. Sherpa volgt de regels die afgesproken zijn in het privacyreglement. Uiteraard krijgen u en uw wettelijke vertegenwoordiger een exemplaar van het ondersteuningsplan.