Wie betaalt wat?

Sherpa krijgt voor veel van haar cliënten, vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), geld voor een groot deel van de zorg. Toch zijn er sommige zaken die u zelf moet betalen of waaraan u moet meebetalen. Denk aan een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe jas: dat soort dingen betaalt u zelf. In de brochure ‘Wie betaalt wat?’ wordt duidelijk welke kosten Sherpa betaalt en wat u zelf moet betalen (of wat mogelijk onder uw zorgverzekering valt). De brochure bevat een overzichtelijke tabel met toelichtingen over bepaalde onderwerpen. Als u achttien jaar en ouder bent en u ontvangt zorg vanuit de Wlz (voorheen de AWBZ) dan is deze brochure voor u van belang.

Klik hier om de brochure te openen (en te printen)

Bent u al cliënt bij Sherpa? Dan kunt u voor alle vragen, ook die buiten deze brochure vallen, terecht bij uw teammanager.
Anderen kunnen contact opnemen met Sherpa Zorgbemiddeling via 035 – 646 37 52 of zorgbemiddeling@sherpa.org