Eigen bijdrage

Wanneer u zorg gaat ontvangen en u bent 18 jaar of ouder, dan moet u hiervoor een eigen bijdrage betalen. Hiermee betaalt u zelf een deel van de kosten voor de zorg.
De hoogte van de eigen bijdrage die u moet gaan betalen is afhankelijk van:

  • Het inkomen en vermogen
  • De gezinssituatie
  • Uw leeftijd

Het CAK berekent de eigen bijdrage . Gegevens die hiervoor nodig zijn worden door Sherpa aan het CAK verstrekt.

Meer informatie over de eigen bijdrage en het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl
Of bel met het gratis informatienummer 0800-0087