Belangrijke info

Cliënten die ondersteuning krijgen van Sherpa vinden op de website onder ‘Welkom bij Sherpa’ diverse belangrijke informatie over Sherpa. Bijvoorbeeld over het ondersteuningsplan, de medezeggenschap, de vertrouwenspersonen en de klachtenregeling. Maar ook over wat u zelf nog moet betalen, in de Wet Langdurige zorg, als u bij Sherpa zorg afneemt. Daarnaast bieden we u links naar een paar handige websites.