Indicaties

Om ondersteuning te ontvangen van Sherpa heeft u een indicatie nodig. Een indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Het CIZ maakt onderscheid in indicaties met en zonder verblijf.

  • Een indicatie met verblijf – zorgzwaartepakket (ZZP)
    Ondersteuning inclusief wonen biedt Sherpa aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een lichamelijke beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel.
  • Indicatie zonder verblijf
    Deze indicatie wordt afgegeven voor behandeling,  logeren in een logeerhuis of bij een logeergezin, ondersteuning thuis of op school, thuisondersteuning, praktische pedagogische gezinsondersteuning, werk/dagbesteding, begeleid werken en buitenschoolse opvang.

In het ZZP staat welke soort en hoeveel uren zorg en ondersteuning u nodig heeft. U ontvangt een beschrijving van uw ZZP bij de indicatie die u van het CIZ ontvangt. Samen met de zorgverlener (Sherpa) bepaalt u de invulling van de zorg. Deze afspraken worden in het persoonlijk ondersteuningsplan vastgelegd.

Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig. Daarom zijn er verschillende ZZP’s. Bijvoorbeeld lichte pakketten voor hulp bij de dagelijks verzorging en zware pakketten voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking. Wilt u meer weten over de verschillende pakketten? Raadpleeg dan onderstaande gidsen.

ZZP gids verstandelijke beperking
ZZP gids lichamelijke beperking

Bij het aanvragen van een indicatie kunt u aangeven dat u een voorkeur voor Sherpa als zorgaanbieder heeft. Wanneer u dit aangeeft wordt het indicatiebesluit ook naar Sherpa gestuurd. Zorgbemiddeling neemt contact met u op zodra de indicatie bij Sherpa binnen komt om samen met u te bespreken welke vorm van ondersteuning u wil ontvangen.
Meer informatie over (het aanvragen van) indicaties kunt u vinden op www.ciz.nl

Financiering
De zorg wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Bij het aanvragen van een indicatie kunt u kiezen uit twee financieringsvormen, namelijk zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura betaalt het zorgkantoor het geld voor de verleende zorg rechtstreeks aan Sherpa. Met een persoonsgebonden budget krijgt u geld van het zorgkantoor waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Een PGB is mogelijk voor alle soorten hulp en ondersteuning, met uitzondering van langdurig verblijf (wonen) en behandeling.