Samen zorgen voor passend onderwijs

Sommige kinderen vallen wat betreft het volgen van onderwijs of zorg ‘tussen de wal en het schip’. Vaak zijn dit kinderen die cognitief meer aankunnen dan sociaal-emotioneel. Zorg en/of onderwijs op maat kan ervoor zorgen dat deze kinderen de ondersteuning krijgen die het beste bij hun vraag past. Sherpa vindt het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Passend onderwijs kan daarop een antwoord zijn. Mooie nieuwe oplossingen werden daarvoor gevonden.

vrienden-met-bal-boemerang“Samen met de directeur Samenwerkingsverband Unita, ZMLK-scholen,regiobureau leerlingzaken (RBL) en de gemeente hebben we gekeken hoe we deze kinderen kunnen ondersteunen”, vertelt Valerie Knight, teammanager van kinderdagcentrum De Boemerang. “We kijken vaak alleen naar oplossingen vanuit het aanbod van onderwijs en/of zorg. Dat hebben we nu losgelaten. We hebben puur vanuit het kind gekeken: Wat zou voor dit kind het ideale plaatje zijn en is het mogelijk om dit vorm te geven? Hier zijn diverse vormen van samenwerking uit voortgekomen.”

Ondersteuning in de klas
“Begin dit jaar zijn we een intensieve samenwerking aangegaan met ZMLK-school ‘De Mozarthof’”, deelt Jolanda Sluimer, teammanager gezinnenteam, enthousiast. ”Inmiddels werken er drie Sherpa-medewerkers op school mee en we zien nu al resultaat. De kinderen komen meer tot leren, waardoor er ook meer rust in de klas komt. Het kan zijn dat een kind extra uitleg nodig heeft, of wat extra oefening bij het aan- en uitkleden tijdens de gymles. Ook ondersteunen we bij korte trajecten om een kind meer zelfstandigheid te leren. Bijvoorbeeld je jas ophangen, je tas wegleggen, hoe loop je door de gang of hoe haal je iets op aan het einde van de gang. Het klinkt simpel, maar voor kinderen kunnen dit hele spannende dingen zijn. We observeren de kinderen om te kijken waar bepaald gedrag vandaan komt en wat dat qua ondersteuning vraagt, of gaat vragen in de toekomst. Op deze manier bieden we deze kinderen de mogelijkheid om onderwijs te blíjven volgen.”

Zorgonderwijsgroep
“Aan het begin van het schooljaar zijn wij ook gestart met een zorgonderwijsgroep met een begeleider en (binnenkort) een leerkracht”, vertelt Valerie. “In de groep zitten kinderen die wel onderwijs nodig hebben, maar de omgeving van een school niet aankunnen. Dat varieert van niet lang stil kunnen zitten, tot het niet kunnen verdragen van veel geluid. De zorgonderwijsgroep is voor de gemeente een pilot. Maar als het werkt, zijn er veel kinderen bij gebaat.”

Expertise
“De samenwerking bestaat ook uit het uitwisselen van materiaal, methodieken en expertise”, legt Valerie uit. “Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan om kinderen deeltijd naar school te laten gaan. Ze gaan dan bijvoorbeeld twee dagen naar De Boemerang en drie dagen naar de ZMLK-school.” “We zijn blij met de samenwerking met de scholen,” zegt Jolanda. “Door de handen ineen te slaan en zorg en onderwijs op verschillende manieren te combineren kunnen meer kinderen van onderwijs profiteren. Dat is iets om trots op te zijn!”